8h00 ngày 28/01/2014 Open Server “Medusa”

8h-8/8 Ra mắt Sever mới SELUPAN – Khát Vọng Chiến Binh

Chính thức Alphatest Server Việt Nam – MU Kundun

Tổng Hợp Và Thảo luận + Hướng Dẫn cộng hưởng item

Hướng dẫn tham gia Công thành chiến

Từ Diễn Đàn
STT Tên nhân vật Level Reset
1 vailuyen 302 398
2 toilatoi 315 132
3 NhjnLaChet 400 600
4 SoLoMon 201 535
5 OngTao 373 505
6 TaoLaBoMay 271 326
7 FuuckDiEm 400 321
8 CoXjnhGai 354 286
9 socki 153 202
10 BopPai 373 68
 • SELUPAN
     Sub 1 - Ủy thác
     Sub 2 - No PK
     Sub 3 - No PK
     Sub 4 - No PK
     Sub 5 - Sự Kiện
     Sub 6 - PK
     Sub 7 - PK
     Sub 8 - PK
     Sub 9 - PK
     Sub 20 - Công Thành

Phiên bản : 6.5 Plus
Nhà phát hành : SouthSoft
Địa chỉ : Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Copyright 2013 SouthSoft