11h00 Ngày 18/1 chính thức Open Sever NightMare – Ác mộng bóng đêm

12h00 Ngày 26/8/2014 Mở cửa AlphaTest Sever Maya – MU Kundun

MU Kundun ra mắt Sever GAION – Đón Hè 2014

8h00 ngày 28/01/2014 Open Server “Medusa”

8h-8/8 Ra mắt Sever mới SELUPAN – Khát Vọng Chiến Binh

Từ Diễn Đàn
STT Tên nhân vật Level Reset
1 zMyLy 372 444
2 GAIONS3 392 429
3 ThaiVanCo 351 337
4 Lilly 400 237
5 LamAnhSV 308 147
6 ChemGietHP 1 95
7 SongVeDem 1 54
8 ThanLanDuc 400 499
9 VuaSuTu 400 450
10 EggS 377 448
 • GAION
     Sub 1 - Ủy thác
     Sub 2 - No PK
     Sub 3 - No PK
     Sub 4 - No PK
     Sub 5 - Sự Kiện
     Sub 6 - PK
     Sub 7 - PK
     Sub 8 - PK
     Sub 9 - PK
     Sub 20 - Công Thành

Phiên bản : 6.5 Plus
Nhà phát hành : SouthSoft
Địa chỉ : Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Copyright 2013 SouthSoft